Alleen samenwerking zorgt voor innovatie!

Vele startende ondernemers willen graag hun kennis en vaardigheden inzetten voor hun klanten. Het is van belang om toegevoegde waarde te kunnen leveren en dit aan een klant te kunnen uitleggen. Startende ondernemers hebben meer kansen als zij innoveren of meewerken aan innovaties. Uit onderzoek blijkt dat samenwerking met anderen leidt tot snellere en betere innovaties en meer werk.
Een goede en inspirerende ontmoetingsplek kan hierbij helpen. Heeren XVII aan de Fazantendreef 17 is zo’n plek in Dronten.